Podpisane porozumienia o współpracy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisane porozumienia o współpracy

W dniu 5 lutego 2020 r. w Rzeszowie, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Collegium Humanum – Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie, Filia w Rzeszowie, którą reprezentował Prorektor dr Tomasz Kulesza a Zespołem Szkół w Kańczudze reprezentowanym przez dyrektora szkoły Panią Dorotę Konieczną.

Podpisane porozumienie obejmuje współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć i działań istotnych dla rynku pracy i koniecznych do wdrożenia zmian w szczególności w obszarze edukacji.

http://www.kanczuga.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow