Piękna Wieś Podkarpacka 2020 – sukces Łopuszki Małej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Piękna Wieś Podkarpacka 2020 – sukces Łopuszki Małej

Miasto i Gmina Kańczuga wzięła udział w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2020″ organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Piąte miejsce w rywalizacji zajęła wieś Łopuszka Mała. To wielki sukces naszej gminy.

W rywalizacji uczestniczyło 31 gmin z Podkarpacia. Każda jednostka mogła zgłosić jedno sołectwo.

Konkurs to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, których mieszkańcy dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne. Ponadto tych, wyróżniających się poprzez podejmowanie działań na rzecz podnoszenia estetyki wsi, chroniących lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizujących społeczność do wspólnych działań. 

Wszystkie te kryteria spełniła Łopuszka Mała za co dziękujemy lokalnej społeczności na czele z sołtysem Grzegorz Chochura.

Pamiątkową statuetkę, dyplom oraz gratulacje odebraliśmy z rąk wicemarszałka Piotra Pilcha. Dodatkowo jako nagrodę otrzymaliśmy zastawę stołową.

Gratulujemy także wszystkim zwycięskim gminom.

https://www.kanczuga.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow