Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Lipniku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Lipniku

W dniu 5 stycznia 2021 miała miejsce ważna uroczystość oddania do użytkowania budynku Dziennego Domu Senior+ w Lipniku.  Przybyłych na otwarcie gości powitał Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, a byli wśród nich Przewodniczący Rady Miejskiej – Łukasz Skóra, Radni Rady Miejskiej Dariusz Dudek i Sławomir Dziuk, Sołtys wsi Lipnik – Anna Magoń, Przewodnicząca KGW  Irena Zyma, Prezes OSP – Jacek Nocula, a także Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga – Teresa Argasińska, Kierownik Referatu  Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Edyta Szewczyk oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Lucyna Choma i nowo powołana Kierownik Domu Seniora w Lipniku – Agata Malach.

Poświęcenia budynku dokonał Proboszcz Parafii Sietesz ks. Kazimierz Kawa.

Dzienny Dom Senior + powstał w ramach Wieloletniego Programu SENIOR +. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 828 916,78 zł, z czego 300 000 zł uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mamy nadzieję, iż uczestnicy Domu znajdą w nim wiele ciekawych dla siebie propozycji nie tylko spędzenia czasu, ale także zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.  

Pan Burmistrz serdecznie podziękował Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Dziennego Domu Seniora + w Lipniku.

https://www.kanczuga.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow