Oddanie do użytku po remoncie Domu Ludowego

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Oddanie do użytku po remoncie Domu Ludowego

27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Nie tylko dlatego ten dzień jest szczególny.  Jest to także data bardzo ważna dla mieszkańców Chodakówki, ponieważ w tym dniu oddany do użytku został budynek Domu Ludowego. Prace remontowe trwały od grudnia 2019 r.

„Prace remontowo – sanitarne w budynku Domu Ludowego w m. Chodakówka”


Zakres: Prace remontowe obejmowały:

  • Remont instalacji elektrycznej: wymiana przewodów, wymiana rozdzielni i zabezpieczeń, wyniesienie układu pomiarowego na zew. budynku, montaż gniazdek i wyłączników (bez lamp)
  • Montaż pieca konwekcyjnego z nawilżaniem H90S
  • Wyposażenie pomieszczenia kuchni
  • Wykonanie wylewek w pomieszczeniach (pow)
  • Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
  • Wymiana opraw oraz żarówek na ledowe 46 sztuk
  • Ułożenie nowych płytek podłogowych oraz ściennych (pow)
  • Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej (szt)

Prace remontowe wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców m. Chodakówka.

Źródła finansowania: Środki własne

Termin realizacji zadania: 14.11.2019 – 25.03.2020

Szczególne podziękowania należą się osobom, które społecznie włączyły się w prace remontowo-budowlane.

https://kanczuga.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow