W Kańczudze powstanie Targowisko Miejskie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

W Kańczudze powstanie Targowisko Miejskie

Podczas wizyty w Kańczudze Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch wraz ze Starostą Przeworskim Bogusławem Urbanem, Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga Andrzejem Żygadło i Ks. Proboszczem dr Wojciechem Pacem odwiedzili teren na którym wkrótce ma powstać Targowisko Miejskie. Inwestycja o całkowitej wartości 1567 tys. zł zyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w wysokości 810 tys. zł.

Celem Programu "Mój Rynek" w PROW jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych, rolno-spożywczych i ekologicznych oraz promocja lokalnych rynków zbytu poprzez budowę placów targowych.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow