Honorowy obywatel- dr inż. Antoni Kubicki

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Honorowy obywatel- dr inż. Antoni Kubicki

Pan Antoni Kubicki jest zasłużonym obywatelem Miasta Kańczugi. Od 1 kwietnia 1982 roku  był dyrektorem Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz w Kańczudze, fabryki, która stanowiła główne źródło zatrudnienia dla mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, ale jednocześnie fabryki, którą zastał w opłakanym stanie.

Dzięki swoim umiejętnościom zarządzania, determinacji i ciężkiej pracy  Antoni Kubicki sukcesywnie zmieniał oblicze przedsiębiorstwa, doprowadzając do wprowadzenia produkcji zderzaków do wagonów – zupełnie nowego rozwiązania technologicznego – elastomeru. 

Z chwilą rozpoczęcia produkcji zderzaków elastomerowych Kańczuga przeżyła ożywienie gospodarcze – było to pionierskie rozwiązanie, które pozwoliło na wyniesienie Kańczugi na rynki światowe, a mieszkańcom zapewniało pracę, dobrobyt i rozwój gospodarczy.  

Zaznaczyć należy, iż w trakcie wszystkich lat, w których Antoni Kubicki prowadził firmę Spomasz jako dyrektor, potem jako prezes i właściciel firmy Kamax, na sercu zawsze leżało mu dobro ludzi, którzy pracowali na rzecz rozwoju firmy i zawsze podkreślał, że to dzięki pracy ludzi firma urosła do takiej rangi i mogła generować zysk również dla pracowników, którzy zostali jej akcjonariuszami. 

Sprawy ludzkie były mu bardzo bliskie, niejednokrotnie angażował własne środki finansowe, aby pomóc w trudnych sytuacjach finansowych, losowych i zdrowotnych swoich pracowników. Niejedno zdrowie rodzin pracowników, a może i życie zostało uratowane dzięki wielkiej empatii  Antoniego Kubickiego, dla którego ludzie pracujący w jego firmie byli najważniejsi.  

Zwrócić uwagę należy również na to, że za czasów Antoniego Kubickiego i właściwie dzięki niemu, swój rozkwit przeżyła piłka nożna w Kańczudze. Za jego czasów, gdy pracował w Kańczudze, utworzył i sponsorował Klub Sportowy Kamax, który prowadził sekcję piłki nożnej  i szachów. Drużyna piłki nożnej awansowała nawet do III ligi, co na warunki małego miasta Kańczuga, było ogromnym sukcesem i satysfakcją dla lokalnej społeczności.

W czasie gdy był dyrektorem przedsiębiorstwa Spomasz a później prezesem spółki Kamax w Kańczudze zapewnił wszystkim potrzebującym pracownikom mieszkania, wybudował i przekazał miastu i gminie Kańczuga budynek przedszkola dla 200 dzieci wraz z wyposażeniem oraz stadion sportowy z trybunami dla widowni i budynkiem administracyjno-socjalnym dla klubu sportowego i zawodników, wyremontował i zmodernizował budynek szkoły podstawowej w Kańczudze, który został zniszczony przez pożar, wybudował oczyszczalnię ścieków, która przyjmuje ścieki komunalne z terenu miasta i gminy Kańczuga, wybudował kotłownię (pierwotnie węglową później zmodernizowaną na gazową), która zasila w energię cieplną bloki mieszkalne w Kańczudze. Obiekty te funkcjonują już przeszło 25 lat i służą miejscowej społeczności do dzisiaj.

Został odznaczony i nagrodzony wieloma nagrodami, wyróżnieniami, medalami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci, syna i córkę, a jego rodzinny dom, którego jest właścicielem, znajduje się w Pantalowicach.

https://www.kanczuga.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow