Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Miasto i Gmina Kańczuga na terenie gminy w ostatnim czasie realizowała zadanie inwestycyjne pn. Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zadanie realizowane było w okresie od sierpnia do października 2019r.

Całkowity koszt inwestycji to 149 467,14 zł.

Celem inwestycji:

Umożliwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Kańczuga rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie powstałych placów zabaw. Każdy powstały i doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości w jakich powstały oraz wpłynie na rozwój pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.

Efektem działań jest powstanie placów zabaw w miejscowościach:  Krzeczowice, Rączyna, Lipnik, Żuklin, Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Chodakówka oraz doposażenie istniejących placów zabaw w Sieteszy, Pantalowicach, Łopuszce Małej i Kańczudze.

Rezultatem działań jest zamontowanie na każdym  placu zabaw  następujących urządzeń:

huśtawki podwójnej metalowej z siedziskami gumowymi
karuzeli tarczowej  z siedzeniami i blachą ryflowaną lub huśtawką wagową
zjeżdżalni 
bujaka – motorka
ławki ze stelażem metalowym
kosza na śmieci
Natomiast Łopuszka Mała  zyskała  oprócz nowego placu zabaw dofinansowanego  z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  również:

ławkostół drewniany 
piaskownice zamykaną o wymiarach 3×3 m.
Miasto Kańczuga dzięki inwestycji zyskało doposażenie w  nowe urządzenia tj:

 czworokąt wielofunkcyjny
 zjazd linowy 
Realizacja powyższego zadania przyczyni  się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców  oraz wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości w jakich były budowane i rozbudowywane place pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne jej mieszkańców. Budowa i rozbudowa  placów zabaw przyczyni się również do większej integracji środowiska wiejskiego i miejskiego  oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow