Zbiórka dla hospicjum

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zbiórka dla hospicjum

25. listopada Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Dębowie zakończył zbiórkę  darów dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie. Zbiórka ta wiązała się z akcją "Paczka Mikołajkowa dla dzieci z podkarpackiego hospicjum" na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 
Dzięki ofiarności i zrozumieniu Darczyńców, młodzież zebrała dużą ilość środków higienicznych, żywności i zabawek, które zostały przekazane potrzebującym i ich bliskim. 

Do wspomnianej akcji zostali także włączeni pracownicy Urzędu Gminy Gać oraz społeczności szkolne z Białobok, Gaci i Ostrowa.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

 

Gmina Gać

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow