Powierzenie zadań doradcy metodycznego Annie Rabuszko

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powierzenie zadań doradcy metodycznego Annie Rabuszko

17. stycznia p. Anna Rabuszko – pedagog  pracujący w Szkole Podstawowej w Dębowie, odebrała od Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch powierzenie zadań nauczyciela – doradcy metodycznego dla nauczycieli pedagogów i psychologów w szkołach podstawowych. Komisja   konkursowa doceniła udokumentowany dorobek zawodowy Pani pedagog oraz jej przygotowanie metodyczne i merytoryczne, którym wykazywała się w dotychczasowej pracy pedagoga.


Pani Rabuszko swoją opieką metodyczną obejmie nauczycieli z powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz miasta Przemyśl. Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego należy m. in. otoczenie szczególna opieką merytoryczną początkujących nauczycieli, prowadzenie przedmiotowych warsztatów metodycznych czy opiniowanie autorskich programów nauczycieli.


30. stycznia natomiast nastąpiło oficjalne oddanie w ręce p. Anny Rabuszko nowego gabinetu pedagoga. Uroczystego otwarcia dokonała p. Małgorzata Płoskoń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowie, która przecięła wstęgę i wręczyła klucze.

Pani pedagog gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na nowej zawodowej ścieżce życia.

http://www.gac.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow