Podpisanie umowy na rozruch technologiczny oczyszczalni w Mikulicach

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umowy na rozruch technologiczny oczyszczalni w Mikulicach

18 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gać podpisana została umowa z firmą GEO Sp. z o.o. z Radymna na realizację zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zadania wynosi brutto 3 661 594,26 zł. W ramach zamówienia należy wykonać prace w zakresie technologicznym, instalacyjnym oraz elektrycznym w budynku technologicznym i obiektach nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków. Rozruch technologiczny polegający na osiągnięciu przewidzianych przepisami prawa parametrów oczyszczania i odprowadzania ścieków, pozwoli na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu. Zamówienie obejmuje również budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji inwestycji to 10 sierpnia 2021 r.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Gać

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow