Informacja ws. załatwiania spraw w UG Adamówka

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Informacja ws. załatwiania spraw w UG Adamówka

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 na terenie całego kraju, a także liczne zachorowania odnotowywane na terenie Gminy Adamówka, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników, od dnia 22 lutego 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Adamówka będzie niedostępny dla interesantów.

Mieszkańcy będą mieli możliwość osobistego kontaktu z urzędnikami WYŁĄCZNIE w sytuacjach pilnych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na określone godziny – chodzi o bezpieczeństwo pracowników, ale i mieszkańców.

Mieszkańców Gminy prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną pod numerem telefonu 16 622 90 01 lub 16 622 90 11, za pośrednictwem poczty elektronicznej (gmina@adamowka.pl) oraz elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Wewnętrzne numery telefonów:

GOPS – 12
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, kasa – 15
Sekretarz – 18
Sekretariat – 19
Wójt – 21
Podatki, gospodarka komunalna – 22
Geodezja, budownictwo i inwestycje – 25
USC, ewidencja ludności – 28

Na parterze urzędu umiejscowiono skrzynkę na korespondencję, w której umieszczać można zabezpieczone w kopercie dokumenty (wnioski, podania itp.).

W przypadku konieczności dokonywania opłat prosimy o wpłaty na odpowiednie rachunki bankowe Gminy Adamówka:

– opłata za gospodarowanie odpadami na rachunek:
70 9162 1010 2008 1500 0303 0032
BS Rzeszów O/Sieniawa

– opłata za wodę i ścieki, podatki:
91 9162 1010 2003 1500 0303 0001
BS Rzeszów O/Sieniawa

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że od nieterminowych wpłat spowodowanych zamknięciem urzędu nie będą naliczane odsetki.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zachęcamy również mieszkańców, aby pozostawali w swoich mieszkaniach, nie zwiększając zagrożenia dla siebie i swoich bliskich.

https://www.adamowka.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow