Zaproszenie na XLIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (sesja nadzwyczajna)

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (sesja nadzwyczajna)

W dniu 25 listopada 2022 roku (tj. piątek) o godz. 15 00 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (XLIII sesja).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Przedstawienie przez Przedstawicieli Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej przy SP ZOZ w Przeworsku sytuacji w sprawie nieuznania przez Dyrektora SP ZOZ Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw oraz faktu degradacji grupy zawodowej Pielęgniarek i Położnych.
6. Stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku w w/w sprawie.
7. Stanowisko Starosty Powiatu Przeworskiego w w/w sprawie. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia.
10.Zakończenie sesji.

Źródło: www.powiatprzeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow