Zakończono prace przy budynku lokomotywowni i hali napraw

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zakończono prace przy budynku lokomotywowni i hali napraw

„Prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkowym budynku Lokomotywowni i Hali Napraw w Przeworsku (1896 r.) – budynek kolei wąskotorowej Przeworsk – Dynów”

21 grudnia br. zakończono kolejny etap prac przy zabytkowym budynku lokomotywowni i hali napraw w Przeworsku. Całkowita kwota zadania wynosi 418 935,07 zł, z czego dotacja z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków wynosi 190 543,33 zł. Pozostała kwota wydatków to wkład własny z budżetu Powiatu Przeworskiego.

Celem głównym zadania była poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku lokomotywowni i hali napraw kolei pełniącej funkcję warsztatowo- magazynową obsługi lokomotyw oraz wagonów kolejki poprzez wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych przyczyniających się do zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Cele szczegółowe to:
1. Zatrzymanie procesów destrukcyjnych i przywrócenie zabytkowemu budynkowi lokomotywowni i hali napraw w jak największym stopniu pierwotnych walorów estetycznych poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Przeworsk, a także wzrost liczby turystów korzystających z oferty linii kolei wąskotorowej posiadającej wyjątkową wartość historyczną o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego regionu.
Realizacja planowanego zadania jest kolejnym działaniem Powiatu kontynuującym wcześniej podejmowane prace związane z kompleksową modernizacją linii kolei wąskotorowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budynkami.

W roku 2019 został przeprowadzony I etap prac przy budynku B polegający na remoncie konstrukcji nośnej dachu, wymianie pokrycia dachowego z eternitu na płyty warstwowe typu TD 120 wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz wykonanie instalacji odgromowej i częściowo elektrycznej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: demontażu instalacji odgromowej, pokrycia dachowego, więźby dachowej i instalacji elektrycznej. Odtworzenie nowej więźby dachowej z pokryciem płytami warstwowymi dachowymi, odtworzenie instalacji odgromowej, montaż wentylatorów dachowych, odtworzenie instalacji elektrycznej zasilającej lampy i wentylatory. Odtworzenie ściany zewnętrznej ryglowej (mur pruski) segment A. Wymiana stolarki okiennej w odremontowanym fragmencie ściany zewnętrznej ryglowej. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym. Odtworzenie kominów.

Funkcja budynku

Budynek lokomotywowni i hali napraw pełni funkcje magazynową obsługi lokomotyw oraz wagonów kolei wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Remont budynku lokomotywowni i hali poprawił stan techniczny obiektu, zabezpieczył tabor w nim stacjonujący oraz wpłyną na bezpieczeństwo pracowników obsługujących kolejkę wąskotorową.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow