Wszyscy zamieszani w przeworską aferę z Pastewnikiem skazani! 

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wszyscy zamieszani w przeworską aferę z Pastewnikiem skazani! 

O zarzutach dla byłej burmistrz Przeworska Marii D. L., byłego dzierżawcy Zajazdu Skansen Pastewnik Zbigniewa M., oraz byłego dyrektora MOSIRu w Przeworsku Tadeusza R. i byłego zleceniobiorcy MOSIRU Henryka S. pisaliśmy jako pierwsi. 30 lipca 2019 roku wszyscy oskarżani złożyli wyjaśnienia przed Sądem Okręgowym w Przemyślu.  30 kwietnia 2021 roku usłyszeli wyroki. Sąd uznał wszystkich za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył surowe kary! 
O zarzutach dla byłej burmistrz Przeworska Marii D. L., byłego dzierżawcy Zajazdu Skansen Pastewnik Zbigniewa M., oraz byłego dyrektora MOSIRu w Przeworsku Tadeusza R. i byłego prywatnego zleceniobiorcy MOSIRU Henryka S. pisaliśmy tutaj:

http://mojprzeworsk.pl/2018/10/maria-d-l-tadeusz-r-oraz-zbigniew-m-henryk-s-uslyszeli-zarzuty-pastewnik/

Zbigniew M. jako dzierżawca Zajazdu Skansen Pastewnik miał od marca 2010 roku do lutego 2012 roku w Przeworsku działając w celu uzyskania korzyści majątkowej doprowadzić Gminę Miejską Przeworsk do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 205 760 zł 80 gr. W taki sposób, że wprowadził w błąd pracowników Urzędu Gminy Miejskiej Przeworsk przedkładając kosztorysy powykonawcze z różnych dat, dotyczące różnych robót (budowlanych i modernizacyjnych) na obiekcie Pastewnik, wraz z fakturami VAT, a także posługując się poświadczającymi nieprawdę protokołami z odbioru robót budowlanych na Pastewniku podpisywanymi przez Zbigniewa M., Tadeusza R. i Henryka S. Miało się to przyczynić do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów na modernizację  Pastewnika, mimo że Zbigniew M., takich kosztów nie poniósł w przedstawianym czasie. ( Zbigniew M. jest podejrzany z art. 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 271 paragraf 3, 11 paragraf 2 i artykułu 12 Kodeksu karnego).  

Przestępstwo popełnione przez Henryka S. polega na tym, że poświadczył nieprawdę w siedmiu protokołach z odbioru końcowego robót budowlanych  na zajeździe Pastewnik. Tym samym udzielił pomocy Zbigniewowi M., działającemu w celu uzyskania korzyści majątkowej i pomógł doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gminy Miejskiej Przeworsk tj. kwotą  205 760 zł 80 gr,  co umożliwiło Zbigniewowi M., uchylenie się od płacenia zaległego czynszu na poczet robót, wykonanych w zajeździe kilka lat wcześniej. (Henryk S. jest podejrzany z art. 271 paragraf 3, 18 paragraf 3, 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 11paragraf 1 , oraz 12 paragraf 2 Kodeksu Karnego ).  
  
Maria D. L.  usłyszała zarzut,  że w dn. 16.02.2016 pełniąc funkcję burmistrza miasta Przeworsk, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zbigniewa M. przekroczyła uprawnienia w ten sposób, że wbrew przepisom umorzyła wierzytelności w kwocie 21 724 79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, czym działała na szkodę Gminy Miejskiej Przeworsk ( Maria D. L. jest podejrzana z art. 231 paragraf 2 Kodeksu Karnego).  
  
Tadeusz R. pełniąc funkcję dyrektora MOSIRU przekroczył swoje uprawnienia, podpisując ze Zbigniewem M. porozumienia dotyczące wzajemnych rozliczeń faktur za wykonywanie prac budowlanych i modernizacyjnych na Pastewniku na kwotę 205 760, 80 zł, zaległego czynszu na kwotę 206 030, 50 zł, oraz ustawowych odsetek w kwocie 18 450, 44 zł  pomimo, że nie posiadał uprawień do podpisywania takich dokumentów. Ponadto Tadeusz R. dokonał sprawdzenia dokumentów i zatwierdził do wypłaty na firmę Zbigniewa M. 205 760, 80 zł, oraz udzielił pomocy Zbigniewowi M. we wprowadzeniu w błąd pracowników Gminy Miejskiej Przeworsk, co w konsekwencji skutkowało niekorzystnym rozporządzeniem mienia w wysokości 205 760, 80 zł przez tę gminę. Drugi zarzut dotyczy tego, ze Tadeusz R. nie dopełniał swoich obowiązków i dopuścił do użytku kocioł w Pastewniku bez wymaganych dokumentów z instytucji zajmującej się dozorem technicznym. (Tadeusz R. jest podejrzany z art. 231 paragraf 2, 271 paragraf 3, 18 paragraf 3, 286 paragraf 1, 294 paragraf 1, 11 paragraf 2 oraz 12, 321 paragraf 1 Kodeksu Karnego, 66 ustawy o dozorze technicznym).  
  
30 kwietnia 2021 roku po wielu rozprawach Sąd Okręgowy wydał wyrok uznając wszystkich za winnych zarzucanych im czynów i wydał wyroki skazujące. Były zarządca Pastewnika Zbigniew M. usłyszał wyrok 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na lat 5, musi zapłacić grzywnę w wysokości  30 000 zł i został zobowiązany do  naprawy szkody, którą poniosła Gmina Miejska Przeworsk w wysokości ok 205 tys. zł. Były dyrektor MOSIRU Tadeusz R. został skazany na  2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i musi zapłacić 30 tys. zł grzywny. Były zleceniobiorca MOSIRU Henryk S. został uznany winnym zarzucanych mu czynów i usłyszał wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu  na 4 lata i musi zapłacić grzywnę w wysokości  20 tys. zł. Była burmistrz Przeworska Maria D. L. również została uznana winną zarzucanych jej czynów. Sąd wymierzył jej karę 1 roku pozbawienia wolności  w zawieszeniu  na 3 lata i 20 tys. zł grzywny, oraz  musi naprawić szkodę, którą poniosła Gmina Miejsca Przeworsk tj. ok 22 tys. zł. 
Wyrok jest nieprawomocny. 


TMP
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow