Współpraca z kolejnym słowackim Partnerem

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Współpraca z kolejnym słowackim Partnerem

Gmina Przeworsk pozyskała dofinansowanie  na realizację  mikroprojektu „Kultura regionów zaklęta w sztuce ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020  za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego.

          Wartość projektu to ponad  68 tys. EUR, z czego  90%  to środki zewnętrzne.

Projekt realizowany będzie  w partnerstwie ze słowacką Gminą Jablonov. Przyczyni się on do ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania tradycji ludowych oraz rzemiosła na terenach przygranicznych.

Projekt jest szansą na wymianę przykładów dobrych praktyk w różnych obszarach działalności.

Wymiana ta służyć będzie podtrzymywaniu tożsamości i tradycji regionów poprzez współną działalność artystyczną, kulinarną i turystyczną. W projekcie  planowane są  międzynarodowe konferencje  z udziałem miejscowych artystów, rękodzielników oraz kadry naukowej uczelni wyższych.  Odbedą sie również Miedzynarodowe Festiwale Twórczości Ludowej.

Zwieńczeniem współpracy będzie wydanie publikacji, powstanie strony internetowej „wirtualna galeria wsi polskiej i słowackiej“, a na terenie naszej gminy „galerii dwóch wsi“.

W ten sposób na trwałe zostaną ocalone dawne tradycje regionów. Realizacja projektu przewiduje wyjazdy przedstawicieli naszej gminy na Słowację oraz przyjazdy Partnera do nas. Jest to okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń, a także możliwość poznania tradycji i zwyczajów naszych sąsiadów.

http://www.przeworsk.net.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow