Wkrótce przebudowa Kazimierzowskiej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wkrótce przebudowa Kazimierzowskiej

W sierpniu 2019 roku Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel  złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Kazimierzowskiej. W tym miesiącu otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 400 000 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją zadania w latach 2020 – 2021.

Przebudowa ul. Kazimierzowskiej obejmie jej dwa odcinki – pierwszy od drogi powiatowej ulicy Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej ul. Grunwaldzkiej, oraz drugi od drogi wojewódzkiej ul. Grunwaldzkiej do drogi powiatowej ul. Lwowskiej. Inwestycja dopełni prowadzone i zaplanowane prace drogowe w ścisłym centrum naszego miasta i nawiąże do wykonanej niedawno ul. Krótkiej.

Ul. Kazimierzowska po remoncie będzie drogą jednokierunkową o szerokości jezdni 2,5 m – 3,5 m oraz będzie wyposażona w chodniki na całej długości, które będą miały szerokość 2,15 m – 4,5 m. Inwestycja obejmie także przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową ul. Lwowską oraz z drogą publiczną gminną ul. Krótką. Ponadto planowana jest przebudowa trzech zjazdów. W ramach inwestycji zostanie ułożonych 2 750 m² kostki betonowej (nawierzchnia drogi i chodników łącznie) oraz 1 405 obrzeży i krawężników granitowych. Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome (dwa przejścia dla pieszych). Prace potrwają do sierpnia 2021 roku.

Koszt przebudowy szacowany jest na 800 016,00 zł, z czego połowę pokrywa budżet państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow