Uwaga! Kontrole spalania w piecach grzewczych!

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Uwaga! Kontrole spalania w piecach grzewczych!

Od 18 listopada 2019 r. do 29 marca 2020 r. na terenie miasta Przeworska przeprowadzane będą kontrole dotyczące przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie spalania odpadów w piecach grzewczych. Czynności kontrolne przeprowadzane będą przez upoważnionych do tego pracowników Straży Miejskiej. W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren nieruchomości prywatnych w godzinach od 6.00 do 22.00, może przeprowadzić badania i wykonać inne niezbędne czynności kontrolne, w tym pobrać próbki z paleniska.

Jeżeli strażnik prowadzący kontrolę spotka się z jej celowym utrudnianiem bądź uniemożliwianiem, na miejsce wzywany będzie patrol policji, bowiem odmowa wejścia na posesję lub utrudnianie kontroli spełnia znamiona przestępstwa. Kontrolowanemu w takim wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U.2019.1950 ).

Warto więc pamiętać o tym, że o ile spalanie odpadów jest wykroczeniem, to już uniemożliwienie kontroli – przestępstwem. Nielegalne spalanie odpadów stanowi wykroczenie o którym mowa w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701 ), a jego sprawca podlega karze grzywny bądź aresztu.

 

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow