Transport do punktów szczepień

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Transport do punktów szczepień

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, miasto Przeworsk organizuje transport do punktów szczepień dla osób mających trudności z dojazdem oraz osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które chcą skorzystać w tym zakresie ze wsparcia miasta i mają wyznaczony termin szczepienia przeciwko Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą specjalnie uruchomionej infolinii. Urząd Miasta Przeworska nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom uprawnionym i zarejestrowanym.

W Przeworsku jest 5 punktów szczepień:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, tel.: 166491588.
NZOZ „SAN-MED”, ul. Kościuszki 2a, tel.: 166487070.
NZOZ „A-W-MED”, ul. Jana Kilińskiego 2, tel.: 166483814.
VITAL-MED Przychodnia, ul. Niepodległości 59, tel.: 696831779.
Punkt szczepień, ul. Lubomirskich 1e, tel.: 574996538.
Osoby, (uwaga: uprzednio zarejestrowane do szczepienia), uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, najbliższemu miejscu zamieszkania (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla mieszkańców miasta Przeworska dostępny jest w dni robocze, w godz. 8:00-15:00 pod nr telefonu: 661 118 433.

Kontakt z punktem zgłoszeń wymagany jest nie później niż 3 dni przed planowanym szczepieniem.

Przewóz dotyczy 1 osoby „tam i z powrotem” na przyjęcie 1 dawki szczepionki. W przypadku osoby niepełnosprawnej także opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przewóz będzie także realizowany na przyjęcie drugiej dawki szczepionki.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow