Ruszyła przebudowa Kazimierzowskiej

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ruszyła przebudowa Kazimierzowskiej

Systematyczna poprawa stanu infrastruktury drogowej przeworskiego rynku i okolicznych ulic jest kontynuowana. Rozpoczęły się prace inwestycyjne na ul. Kazimierzowskiej. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 296 223,00 zł, przy całkowitym koszcie 592 446,79 zł.

Przebudowane zostaną dwa odcinki ul. Kazimierzowskiej, pierwszy o długości 107 mb. od drogi powiatowej ulicy Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Grunwaldzkiej oraz drugi odcinek długości 214 mb. od drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Grunwaldzkiej do drogi powiatowej ul. Lwowskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych ulic, zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu, a także usprawni odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Po remoncie ul. Kazimierzowska będzie drogą jednokierunkową o szerokości jezdni 2,5 m – 3,5 m, z chodnikami na całej długości o szerokości 2,15 m – 4,5 m. Przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z ul. Lwowską i ul. Krótką oraz 3 zjazdy. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome (dwa przejścia dla pieszych). Do wykonania nawierzchni i chodników zostanie wykorzystane 2 750 m² kostki betonowej oraz 1 405 m obrzeży i krawężników granitowych. Prace, które mają zakończyć się w czerwcu br. realizuje firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow