Rewitalizacja wąskotorówki

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Rewitalizacja wąskotorówki

Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Powiatem Przeworskim w sprawie realizacji wspólnego zadania o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” z 2019 r. we wtorek, 10 sierpnia br., Burmistrz Miasta Przeworska uczestniczył w podpisaniu umowy pomiędzy firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a Powiatem Przeworskim na przebudowę Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej PKW „Pogórzanin”.

Wartość zadania wynosi 22 203 960 zł, z czego 1 195 124 zł przekażą gminy przez które przebiega linia kolejki. Miasto Przeworsk do tego etapu rewitalizacji kolei przeznaczy 170 732 zł. Rozpoczęły się również prace rewitalizacji dworca Przeworsk-Wąski, dzięki którym stacja będzie służyła mieszkańcom regionu i turystom odwiedzającym nasze miasto. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” realizowana jest w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V RPO WP na lata 2014-2020.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow