Przeworszczanin Paweł Chmielarz znalazł się w prestiżowym rankingu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Przeworszczanin Paweł Chmielarz znalazł się w prestiżowym rankingu

Przeworszczanin Paweł Chmielarz znalazł się w prestiżowym rankingu 2% najlepszych naukowców na świecie!


Politechnika rzeszowska poinformowała o sukcesie swoich naukowców, którzy  znaleźli się w gronie 2% najczęściej cytowanych badaczy z całego świata. W tym elitarnym towarzystwie znalazł się dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. Politechniki Rzeszowskij, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny. To prestiżowe wróżenie, jest bardzo cenne. Przeworszczanin został doceniony wśród  160 tyś. naukowców z całego świata, którzy stawiani są jako wzór w 22 różnych dyscyplinach naukowych. 

Komunikat z Politechniki Rzeszowskiej na stronie uczelni – 10 naukowców z Politechniki Rzeszowskiej znalazło się w gronie 2% najczęściej cytowanych badaczy z całego świata. Tak wynika z opublikowanego na łamach „PLOS Biology” zestawienia opracowanego przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies. Wśród niemal 160 tysięcy najbardziej wpływowych naukowców na świecie 726 z nich to uczeni z Polski.Zestawienie obejmuje prawie 160 tys. naukowców z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. Na prestiżowej liście 2% autorów publikacji, na które najchętniej powołują się inni uczeni, znalazło się 10 naukowców z Politechniki Rzeszowskiej (nazwiska przedstawiamy zgodnie z kolejnością podaną w rankingu).


Ocena naukowców pod względem całokształtu kariery naukowej (tabela S6): 
prof. dr hab. Józef Banaś, Katedra Analizy Nieliniowej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
prof. dr hab. inż. Piotr Król, Katedra Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny,
prof. dr hab. Marek Pyda, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny,
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Ocena naukowców pod względem cytowań w 2019 r. (tabela S7):
dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. PRz, Zakład Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
prof. dr hab. inż. Piotr Król, Katedra Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny,
dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz, Katedra Konstrukcji Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
dr hab. inż. Lucjan Witek, prof. PRz, Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
prof. dr hab. Józef Banaś, Katedra Analizy Nieliniowej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik, prof. PRz,  Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,
dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny. 
W ocenie dorobku naukowców zostały uwzględnione publikacje ze wszystkich dziedzin badań, które ukazały się do maja 2020 r. Lista została opracowana na podstawie kompleksowej oceny dorobku naukowego uczonych z całego świata i wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. takie kryteria, jak: liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha czy miejsce i rolę autora wśród współautorów.  
Pełną listę naukowców można znaleźć na stronie: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 
Życiorys naukowy dr hab. inż Pawła Chmielarza na stronie Politechniki Rzeszowskiej (https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/) 


Wykształcenie
2017    Politechnika Rzeszowska – doktor habilitowany nauk chemicznych
2013    Politechnika Rzeszowska – doktor nauk chemicznych
2013    Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie  – studia doktoranckie
2009    Politechnika Rzeszowska – magister inżynier


Przebieg pracy zawodowej
2017 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – profesor nadzwyczajny
2015 – 2017       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt
2014 – 2015       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – asystent naukowo-dydaktyczny
2014                  Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – starszy wykładowca
2014                  Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – specjalista naukowo-techniczny


Staże naukowe
2019    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor
2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor
2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący profesor
2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący profesor
2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący profesor
2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor
2016    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor
2014    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec


Nagrody za działalność naukową
2020   Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)
2019    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)
2019    Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki
2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna I stopnia
2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
2018    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2017    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna I stopnia
2016    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna I stopnia
2016    Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej


Edytor w czasopismach z Listy Filadelfijskiej
2020 – obecnie      Frontiers in Chemistry (Review Editor)
2020 – obecnie      Open Chemistry (Guest Editor)
2020 – obecnie      Chemical Papers (Associate Editor)
2019 – obecnie      Materials (Guest Editor)


Funkcje w organach uczelnianych
2019 – obecnie      członek Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej
2019 – obecnie      członek Konwentu Profesorów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
2019 – obecnie      członek Kolegium Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
2019 – obecnie      członek Komisji opiniodawczej ds. dorobku naukowego i działalności statutowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
2019 – obecnie      członek Komisji ds. planów i programów studiów (dydaktyczna) Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
2017 – obecnie      członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej
2017 – 2019           członek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
2016 – 2019      pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. koordynacji projektów


Przynależność do organizacji i stowarzyszeń
– Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
– Opiekun naukowy Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”
– Fundacja Kościuszkowska
– Przewodniczący Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– Fundacja Zaawansowanych Technologii
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
– American Chemical Society
– Polskie Towarzystwo Chemiczne
– Polygenius


Serdecznie Gratulujemy tak ogromnego sukcesu! Połamania pióra przy dalszych badaniach. 


TMP

Fot. https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow