Podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu przeworskiego policjanci otrzymali 2300 zgłoszeń, z czego w wyniku przeprowadzonych weryfikacji potwierdzonych został 1074 zgłoszeń. Funkcjonariusze podejmując działania w celu eliminowania i ograniczania wskazywanych na mapie zagrożeń, współpracują z wieloma instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmując interwencje, eliminują zagrożenia.

Narzędzie to zostało uruchomione 20 września 2016 roku. Od tego czasu mieszkańcy powiatu przeworskiego nanieśli na mapę 2300 zgłoszeń. Najwięcej, bo blisko 1800 dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności przekraczania dozwolonej prędkości. Zgłoszenia naniesione przez mieszkańców to m.in.: 

przekraczanie dopuszczalnej prędkości – 1340
nieprawidłowe parkowanie – 328
niewłaściwa infrastruktura drogowa – 53
zła organizacja ruchu drogowego – 46
nielegalne rajdy samochodowe – 29
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 186
grupowanie się małoletnich – 57
akty wandalizmu – 74
Policjanci sprawdzili wszystkie sygnały, do tej pory potwierdzono 1074 zgłoszeń, natomiast 1197 nie potwierdziło się. Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze potwierdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie, a dzielnicowi tworząc plany działań priorytetowych, eliminowali zagrożenia ze swoich rejonów służbowych.

Posumowując statystyki dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przeworscy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi, skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Pamiętajmy jednak, że Mapa nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby interwencji! W tego typu przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe.


KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow