Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji

Projekt przebudowy ulicy Księdza Prałata A. Ablewicza w Przeworsku doczekał się dofinansowania. Kilka miesięcy starań zaowocowało pozyskaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 77 480 zł. 2 lutego 2021 roku Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska i Skarbnik Dorota Jarosz podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji.

Projekt techniczny przebudowy ulicy Ablewicza i Szkolnej przygotowano w 2017 roku i zrealizowano częściowo. Ulica Szkolna została wyremontowana w 2019 roku, zaś wniosek na przebudowę ulicy Ablewicza złożono we wrześniu 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Mleczki. Wartość całkowita inwestycji została wyszacowana na kwotę 121 767,77 zł. Ulica Ablewicza zostanie wyremontowana na całej długości – od drogi krajowej nr 4 do murów Bazyliki pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku. Projekt przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (powierzchnia 510 m2) na podbudowie oraz chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Wykonane zostanie również odwodnienie wraz z przebudową krat ściekowych oraz regulacja istniejących urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie na wybór wykonawcy odbędzie się niebawem, zaś zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2021 roku.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow