Podpisanie umowy z PFRON

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umowy z PFRON

23 czerwca br. w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie Starosta Przeworski Bogusław Urban, Wicestarosta Jacek Kierepka wraz z Dyrektorem Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciejem Szymańskim podpisali umowę w ramach obszaru B,D i F „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Decyzją pełnomocników PFRON w Oddziale Podkarpackim z dnia 28 – 31 maja br. zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł dla Gminy Tryńcza na montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tryńcza oraz 91 447,00 zł na zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej. Dofinansowanie w kwocie 152 414,80  przyznane zostało również Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie w Lipniku na prace zabezpieczające fundamenty, remont zaplecza magazynowego, gabinetu rehabilitacji i wymianę wykładzin PCW w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku. Kwota dofinansowania stanowi część środków jaką instytucje muszą ponieść na realizację dofinansowanych zadań, pozostałą kwotę dołożą instytucje ze środków własnych.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow