Podpisanie umów inwestycji drogowych

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisanie umów inwestycji drogowych

W środę 22 lipca z-ca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson podpisał z prezesem firmy DRO – BRUK Bogdanem Wojtuniem umowę na realizację zadania inwestycyjnego na ul. Czarnieckiego w Przeworsku. Zaplanowane prace to ostatni etap stabilizacji osuwiska w tym rejonie, polegający na odbudowie dróg i odwodnieniu ich nawierzchni.

Na odcinku 2 221 m2 drogi bocznej ul. Czarnieckiego zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni kostką brukową wraz z ułożeniem krawężników betonowych. Skarpa zostanie umocniona płytami ażurowymi oraz zamontowane zostanie ponad 500 m odwodnienia liniowego. Wartość zaplanowanych prac szacowana jest na 1 366 996,11 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 1 349 600,00 zł.

Um Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow