Parking na terenie dworca linii wąskotorowej odebrany

Slide
Slide
Slide
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Parking na terenie dworca linii wąskotorowej odebrany

20 lipca br. przy udziale z-cy Burmistrza Miasta Przeworska Wojciecha Supersona nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych związanych z parkingiem dla samochodów osobowych na terenie dworca linii wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów. 


Ku zadowoleniu kierowców korzystających z usług PKP i turystów odwiedzających nasze miasto powstał parking dwusektorowy dla 30 miejsc wyznaczonych do parkowania samochodów osobowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 


Całkowita powierzchnia utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej 1 174,00 m ², odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, ekologiczne oświetlenie hybrydowe z zastosowaniem opraw ledowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową. Zadanie realizowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach zadania Budowa parkingu przy ulicy Lubomirskich w Przeworsku w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. 


Koszty zadania wyniosły 309 646,88 zł, natomiast wysokość dofinansowania stanowi kwota 146 529,50 zł. 


Realizacja projektu była możliwa dzięki zawartemu jeszcze w listopadzie 2019 roku porozumieniu Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska ze Starostą Przeworskim – właścicielem terenu, dzięki któremu miasto Przeworsk wybudowało przy wąskotorówce parking, a Powiat Przeworski do końca bieżącego roku podda rewitalizacji budynek dworca Przeworsk Wąski.

UM Przeworsk