Ognisko koronawirusa w przeworskim szpitalu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ognisko koronawirusa w przeworskim szpitalu

Przybywa ognisk koronawirusa na Podkarpaciu. Podkarpacki sanepid przygotował najnowsze zestawienie (06/10/2020) Niestety duże ognisko koronawirusa jest w przeworskim szpitalu.


W Rzeszowie w ognisku w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 potwierdzono wynik dodatni u 21 osób z personelu medycznego. Wszystkie osoby ze styczności objęto kwarantanną.


W Domu Pomocy Społecznej przy ul Sucharskiego jest już 85 wyników dodatnich, w tym u 55 pensjonariuszy i 29 osób z personelu i 1 osoby z kontaktu. 


W DPS w Łące – 67 potwierdzonych wyników, w tym u 56 pensjonariuszy i 11 osób personelu.


W Pro-Familii w Rzeszowie jest 17 pozytywnych przypadków u osób z personelu medycznego. Do 11 października placówka wstrzymała udzielanie wszystkich świadczeń planowych. Personel szpitala zostanie przebadany. Na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń szpitala. 


Ognisko jest też w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu. Potwierdzono tu wynik dodatni u 32 osób, w tym 8 pacjentów i 24 osób z personelu. W placówce wstrzymano przyjęcia i wypisy, prowadzone są badania zarówno personelu jak i pacjentów. Osoby ze styczności objęte są kwarantanną. 


Z kolei w ognisku w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym w Myczkowcach – łącznie uzyskano 10 pozytywnych wyniki w kierunku SARS CoV-2, w tym u 3 osób z personelu oraz 7 pacjentów. Kwarantanną objęto 45 osób z personelu wraz z rodzinami. 


Ognisko SP ZOZ Dębica Oddział Rehabilitacji wygląda tak: 11 przypadków zakażenia wirusem, w tym u 4 osób z personelu medycznego i 7 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną, wstrzymano przyjęcia. 


Szpital w Nowej Dębie ma 11 osób z koronawirusem, w tym 4 z personelu i 7 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną. 
Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach – 7 osób, w tym u 3 z personelu, 3 pensjonariuszy i 1 osoba z kontaktu. Osoby ze styczności objęto kwarantanną.


NZOZ DIAVERUM w Przemyślu 1 października uzyskano informację o zakażeniu u 1 pacjenta stacji dializ. Łącznie do dziś w ognisku potwierdzono 31 pozytywnych przypadków, w tym u 16 pacjentów oraz 15 osób z personelu medycznego. Oddział nefrologii jest zamknięty, stacja dializ przyjmuje pacjentów z zachowaniem odpowiednich procedur i reżimu sanitarnego.


W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jest 16 wyników dodatnich, w tym u 4 pacjentów oddziału neurologii (3 osoby z pow. lubaczowskiego, 1 z jarosławskiego) i 11 osób personelu medycznego i 1 osoby personelu pomocniczego. 


W SP ZOZ Leżajsk potwierdzono 9 przypadków zakażenia wirusem, w tym u 6 osób z personelu medycznego i 3 pacjentów. Osoby ze styczności objęto kwarantanną. Wstrzymano przyjęcia. 


W SP ZOZ Przeworsk na oddziale geriatrii do 6 października było 5 przypadków zakażenia, w tym u 2 osób z personelu medycznego i 3 pacjentów. Wstrzymano przyjęcia. Na oddziale pozostało 15 pacjentów, którzy są przebadani i oczekują na wyniki. Personel z kontaktu bezpośredniego bez zabezpieczenia (19 osób) poddany został kwarantannie, a pozostały personel jest badany sukcesywnie w zależności od narażenia.

TMP
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow