Nowy Zastępca Komendanta Policji

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nowy Zastępca Komendanta Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. Henryk Moskwa powierzył pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podkom. Tomaszowi Koba.
Wczoraj w przeworskiej jednostce odbyła się uroczystość wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku. Obowiązki na tym stanowisku zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie pełni podkom. Tomasz Koba, dotychczasowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kańczudze.

W uroczystym powitaniu nowego zastępcy udział wzięła kadra kierownicza przeworskiej komendy. Mł.insp. Robert Sobolewski Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku w imieniu swoim oraz całej kadry kierowniczej pogratulował swojemu Zastępcy i życzył mu dalszych sukcesów.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow