Nowoczesne pracownie przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Nowoczesne pracownie przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2

W kwietniu 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło możliwość pozyskania dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.


Nauczyciele naszej szkoły: Justyna Flis – nauczyciel chemii, Dorota Pieniążek -nauczyciel biologii, Wiesław Nitychoruk – nauczyciel geografii, pod kierownictwem  Katarzyny Żygadło – nauczyciela fizyki, przy współpracy z Instytutem Finansowania Samorządu, sporządzili wniosek o przyznanie dotacji. Został on zaakceptowany przez dyrektora szkoły pana Bogdana Sebzdę i złożony do Urzędu Miasta Przeworska. Organ prowadzący przesłał wniosek do MEN. Pozytywne zaopiniowanie nastąpiło w lipcu 2020 r. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł.


Z pozyskanych środków zakupiono nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne min. cztery monitory, plansze interaktywne, mapy geograficzne, kompasy, maszynę elektrostatyczną, zestawy do doświadczeń z akustyki, elektrostatyki, magnetyzmu oraz z prądu elektrycznego, przyrząd do elektrolizy. 
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z niecierpliwością czekają na powrót do szkoły i  zajęcia  w trybie stacjonarnym, aby móc wykorzystać nowe zasoby podczas lekcji. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow