Minister w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego mocno związana  z Przeworskiem

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Minister w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego mocno związana  z Przeworskiem

Kandydaci na posłów i senatorów z powiatu przeworskiego w ostatnich latach nie zdobyli zaufania społecznego. Nikt z kandydujących nie dostał się do sejmu czy senatu. Jednak Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, który odpowiada za koordynację wydatkowania środków unijnych została Małgorzata Jarosińska- Jedynak. Mocno związana z powiatem przeworskim. Może w niej nadzieja na poprawę statusu miasta i powiatu? 


Prezydent RP Andrzej Duda powołał rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej została Małgorzata Jarosińska-Jedynak, pochodząca z Podkarpacia, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, ekspert ds. funduszy europejskich. Minister jest mocno związana z powiatem przeworskim. Jej maż pochodzi z Rozborza, gdzie ciągle pracuje. Co powoduje, że sprawy powiatu przeworskiego mogą być Minister bliskie. W jej stanowisku i kompetencjach możemy dopatrywać się tego, czego nie udało się żadnemu z kandydatów na posłów i senatorów. 


Praca zawodowa Małgorzaty Jarosińskiej- Jedynak, od początku związana jest z samorządem. Od kilkunastu lat jest zaangażowana we wdrażanie funduszy europejskich, rozwój regionalny i wsparcie przedsiębiorczości. Przez 10 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na kolejnych stanowiskach coraz pełniej odpowiadając za tempo prac przy wdrażaniu RPO WP. Jako dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP odpowiadała za dotacje dla przedsiębiorców z regionu. W listopadzie 2018 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W nowym rządzie Premiera RP Mateusza Morawickiego została Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację wydatkowania środków unijnych.


BO, Samorząd Województwa Podkarpackiego

 


Fot. Samorząd Województwa Podkarpackiego

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow