Miasto nie przejmie Muzeum. Stanowisko burmistrza Przeworska

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Miasto nie przejmie Muzeum. Stanowisko burmistrza Przeworska

Pat w rozmowach dotyczących przeworskiego muzeum. Starosta nie dogadał się z Burmistrzem. Co to oznacza dla mieszkańców? Swoje stanowisko prezentował Starosta przeworski Bogusław Urban, teraz prezentujemy stanowisko Burmistrza Przeworska – Leszka Kisiela.


Tak Starosta tłumaczył pat w rozmowach:
http://mojprzeworsk.pl/2019/11/stanowisko-starosty-sprawie-przekazania-muzeum-gminie-miejskiej/


Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel w ten sposób uzasadnia krach negocjacji:


Z uwagi na niezadowalający stan Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz obiektów z nim związanych już w poprzedniej kadencji rozpocząłem rozmowy na temat możliwości przejęcia od Powiatu Przeworskiego Muzeum przez miasto Przeworsk, z myślą o rewitalizacji tego terenu, przywrócenia mu świetności i udostępnienia mieszkańcom. Ponowiłem rozmowy z nowymi władzami powiatu i od początku roku prowadziliśmy trudne negocjacje co do warunków przejęcia muzeum. Moim warunkiem było wsparcie finansowe przez powiat prowadzenia muzeum przez pierwsze lata po jego przejęciu, co udało się wynegocjować w wysokości 3,6 mln złotych w kolejnych 6 latach. Oczywistym było dla mnie i jest, że przejęcie ma obejmować wszystkie składniki majątku i nieruchomości będących obecnie we władaniu Muzeum, zarówno należące jako własność do Muzeum, jak i te wykorzystywane w umowie użyczenia przez Muzeum, a użyczone przez Powiat Przeworski.

 
Trzy tygodnie temu w trakcie przygotowywania umowy o przekazanie muzeum otrzymałem informację, że dwie działki, którymi obecnie zarządza Muzeum i na nich gospodaruje, nie będą przekazane na rzecz miasta. Działki te historycznie i gospodarczo związane były z rodziną Lubomirskich, a w latach powojennych z ogrodami miejskimi. Wskazane nieruchomości zabudowane są m.in. pozostałościami obiektów szklarni Lubomirskich i domkiem ogrodnika, w którym po Powstaniu Styczniowym z 1863 r. Lubomirscy utworzyli szpitalik dla powstańców. Obiekty te wpisane są do rejestru zabytków i stanowią nierozerwalną część z parkiem i Muzeum. Trudno byłoby zakładać, że miasto będzie ubiegało się o przejęcie Muzeum bez tych nieruchomości. Było to od początku oczywiste zarówno dla mnie jako burmistrza, jak i dla radnych miejskich. Byłoby to  nieracjonalne z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania jednostką i całym zespołem.


Po potwierdzeniu ww. informacji przez Pana Starostę zmuszony byłem wycofać projekt uchwały o przejęciu Muzeum i przekazać radnym miejskim informację o zaistniałych faktach, co uczyniłem na Komisjach Rady Miasta Przeworska, a następnie oficjalnie w trakcie sesji Rady Miasta.


Gdyby decyzja Starosty Przeworskiego została przekazana na początku rozmów byłoby rzeczą oczywistą, że nie przystąpiłbym do negocjacji warunków finansowych, inwentaryzacji w którą angażowałem pracowników magistratu i angażowania rad poszczególnych samorządów w celu podjęcia stosownych uchwał. Niezrozumiałą jest również dla mnie chęć pozostawienia dla działalności powiatu nieruchomości w centrum Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum w Przeworsku. Być może władze powiatu mają przygotowany pomysł lub projekt dla tego terenu, ja jednak o tym nie zostałem poinformowany.Zespół Pałacowo-Parkowy Muzeum w Przeworsku poddany rewitalizacji przez miasto miał się stać centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic. Rewitalizacja oranżerii, domu koniuszego, odnowienie dolnego i górnego parku, utworzenie alejek spacerowych, oświetlenie górnego parku, modernizacja ogrodzenia, budowa toalet, rewitalizacja dużej i małej oficyny, adaptacja podziemi na nową muzealną trasę turystyczną,  to tylko niektóre z działań planowanych do realizacji po przejęciu Muzeum przez miasto.


Oceniam, że prace rewitalizacji na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego mogłyby być wykonane z dofinansowaniem ze środków UE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i do pozyskania tych środków w najbliższych latach chcieliśmy się przygotować.
Nasze zamierzenia planowane były do realizacji przez następnych 10 lat z uwagi na to, że ich koszt jest ogromny i szacowany na 12-15 mln złotych. Złożyłem już nawet na ten projekt fiszkę projektową do Funduszu Norweskiego, z którego będę zmuszony się wycofać.


Mam jednak nadzieję, że obecny właściciel samorządowej instytucji kultury Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum w Przeworsku, jako organ ją tworzący, czyli Powiat Przeworski zrealizuje choć część tych zamierzeń.


 dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska

Do sprawy wrócimy.
BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow