Mężczyzna z powiatu przeworskiego w krajowym rejestrze przestępstw na tle seksualnym

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Mężczyzna z powiatu przeworskiego w krajowym rejestrze przestępstw na tle seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Co jakiś czas jest uzupełniany o kolejne nazwiska osób skazanych za przestępstwa seksualne. Ostatnia aktualizacja była 02/12/2019. W otwartym rejestrze pojawił się mężczyzna z powiatu przeworskiego. 


Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym składa się z Rejestru publicznego, Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (Rejestr Państwowej Komisji). Dostęp do Rejestru publicznego i Rejestru Państwowej Komisji jest nieograniczony. Wystarczy przejść na: rps.ms.gov.pl.


Stanisław Kornafel widniejący w rejestrze:

Oznaczenie organu wydającego orzeczenie
SO W PRZEMYŚLU
Sygnatura akt sprawy
IIK16/18
Data wydania orzeczenia
2018.09.25
Data uprawomocnienia orzeczenia
2019.05.16
Data popełnienia czynu zabronionego
2009 – 2016-10-28
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego
UBIESZYN
Powiat popełnienia czynu zabronionego
PRZEWORSKI
Państwo popełnienia czynu zabronionego
POLSKA
Województwo popełnienia czynu zabronionego
PODKARPACKIE

Sąd skazał go na karę 7 lat pozbawienia wolności, 5 lat zakazu zbliżania się do określonych osób, do pokrzywdzonej na odległość 50 m, z obowiązkiem zgłaszania się jeden raz w tygodniu do najbliższej Komendy Policji przez okres 12 miesięcy. Zadośćuczynienie częściowe za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonej kwotę 30.000 zł.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow