Marek Frączek odpowiada na wyjaśnienia Burmistrza

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Marek Frączek odpowiada na wyjaśnienia Burmistrza

W Gazecie Jarosławskiej, wydanie przeworskie (21 marca br.), ukazała się odpowiedź burmistrza Przeworska na zarzuty o polityczne podłoże odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

O ustosunkowanie się do tego poprosiliśmy Marka Frączka.

Odnosząc się do zarzutów o zawartych w uzasadnieniu do zarządzenia, którym zostałem odwołany, zdaję sobie sprawę z tego, że w kierowanej przeze mnie jednostce mogło dojść do drobnych oraz niezamierzonych błędów. Lecz oceniając obiektywnie wszystkie okoliczności w jakich je popełniono, w tym zwłaszcza jakich kwestii dotyczą, nie można mówić o celowym niezachowaniu należytej staranności czy o świadomym naruszaniu wewnętrznych instrukcji, regulaminów bądź powszechnie obowiązujących przepisów. Zdawałem sobie sprawę, że rolą kontrolujących z urzędu miasta była taka ocena zebranego w czasie kontroli materiału, aby wyeksponować głównie te okoliczności, które stawiają mnie i jednostkę w niekorzystnym świetle.

Zarzut dotyczący nieprawidłowego rozliczenia dotacji odnosi się do dotacji podmiotowej na rok 2020 i 2021. Trzeba zaznaczyć, że w 2020r. i 2021r. (do 28.08.2021r.) dyrektorem MOK w Przeworsku był p. Andrzej Kowalski. I to na nim spoczywa odpowiedzialność za to. Organizator (Burmistrz Miasta Przeworska) zatwierdził roczne sprawozdania finansowe MOK w Przeworsku za rok 2020 i 2021r. nie wydając decyzji o zwrocie części dotacji. Zatwierdzając te sprawozdania nie doszukał się nieprawidłowości. Nagle sprawa dotacji stała się jednym z argumentów przy odwołaniu mnie. Nikt tych pieniędzy nie sprzeniewierzył, nie wykorzystał niezgodnie z rocznymi planami finansowymi.

Papier wszystko przyjmie i eksponowanie oraz demonizowanie drobnych uchybień, które zdarzają się w każdej jednostce, miało na celu zdyskredytowanie mnie. Negatywną ocenę wykonywania przeze mnie obowiązków służbowych w zakresie organizacyjno-finansowym zdecydowanie odrzucam. Wszelkie moje działania miały na celu racjonalną gospodarkę finansową, starałem się uzyskiwać dochody ze źródeł pozabudżetowych. Sama organizacja urodzin dla dzieci przyniosła ośrodkowi w 2022 roku ponad 10 tys. dochodu. Specjalne seanse filmowe, spektakle, koncerty generowały dodatkowy zysk dla ośrodka.

Reasumując, na koniec dodam, że chyba ewenementem było złożenie przez burmistrza do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wniosku o ukaranie dyrektora jednostki organizacyjnej miasta Przeworska. Podtrzymuję więc swoje zdanie na temat politycznego podłoża decyzji burmistrza. Ocenę mojej pracy pozostawiam mieszkańcom Przeworska.

TMP

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow