I LO w Przeworsku z tytułem Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

I LO w Przeworsku z tytułem Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku przyznała I Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku tytuł Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 roku, jako placówce, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i historyczna stoi na wysokim poziomie.

Ranking to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.

Serdecznie gratulujemy.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow