Kolejny zabytkowy obiekt przeznaczony do remontu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kolejny zabytkowy obiekt przeznaczony do remontu

Istotną częścią zarządzania miastem jest dobrze prowadzona polityka społeczna. Przejawia się to również poprzez dbałość o infrastrukturę. Po zleconej w poprzednim roku kontroli stanu technicznego dworku „Skaliszówka”, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku okazało się, że budynek wymaga remontu dachu.

Ze względu na wiekową konstrukcję pojawiły się miejscowe przecieki w pokryciu dachowym, czy skorodowane obróbki blacharskie rynien i rur spustowych. Zaplanowany w najbliższym czasie remont dachu będzie również zabezpieczeniem przed ewentualnymi szkodami, które jak pokazuje zmienna sytuacja pogodowa, mogą zostać wywołane przez gwałtowną burzę, ulewę, czy porywiste wiatry. Wniosek o dofinansowanie inwestycji przygotowany przez kierownika ŚDS w Przeworsku Agnieszkę Storek został pozytywnie rozpatrzony przez Wydział Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie. Według kosztorysu przygotowanego w roku poprzednim, całość inwestycji szacowana jest na 336 405,83 zł.

Podczas robót wykonane zostaną także prace remontowe w korytarzu budynku, który w wyniku długiego użytkowania wymaga odświeżenia. Konieczne do przeprowadzenia prace obejmują usunięcie starej masy, przygotowanie podłoża pod nową i uzupełnienie ubytków, zagruntowanie podłoża, położenie nowej masy dekoracyjnej oraz jej wybarwienie i impregnacja. Inwestycja wewnątrz budynku z pewnością przełoży się na polepszenie estetyki, co wpłynie na przyjemniejszą atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych. Zakładany koszt tego remontu to 14 700 zł.

http://www.przeworsk.um.gov.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow