Kardiomonitory dla SP ZOZ w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Kardiomonitory dla SP ZOZ w Przeworsku

SP ZOZ PRZEWORSK zakupił 2 Kardiomonitory do leczenia osób z COVID19. Zakup tego niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu darczyńców. Przeworski szpital w czasie pandemii jest wspierany przez wiele samorządów, instytucji, firm i osób prywatnych. Jaka pomoc i od kogo do tej pory wpłynęła? Mamy listę.


SP ZOZ w Przeworsku na swoim fanpage przekazał wiadomość o zakupie dwóch kardiomonitorów. – Zobaczcie, ile dobrego jesteśmy w stanie zrobić wspólnie. (…) dotarły do Nas dwa kardiomonitory przewoźne przeznaczone na Oddział Przejściowy dla osób, u których podejrzewa się chorobę COVID-19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Urządzenia służą do monitorowania przyłóżkowego czynności życiowych pacjenta m.in. EKG, saturacji, ciśnienia tętniczego, temperatury ciała. A to wszystko dzięki zebranym środkom na naszej zbiórce które umożliwiły nam dokonanie zapłaty za niezbędny dla naszego szpitala sprzęt w wysokości 19 025,00 zł. Dziękujemy za wsparcie- czytamy w oświadczeniu szpitala. 


Kto wspierał szpital? Warto pamiętać o tych firmach, gdy będziemy robić zakupy, czy wybierać usługodawców.

Szpital na swoim fanpage dziękował:
-Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu szczególnie Panu Arturowi Tutce oraz Panu Witold Ilič za przekazane przyłbice na Oddział Neurologiczny i Udarowy. 
– Po raz kolejny Panu Bogdanowi Rygiel właścicielowi PPHU BIT s.c. w Jarosławiu za podarowanie 100 l płynu do dezynfekcji rąk
– Pani Agacie Szewczyk – Radnej Gminy Gać za ofiarowanie elektronicznej video niani ułatwiającej bezpieczne monitorowanie oraz komunikację z pacjentem przebywającym w izolatce 
– Podkarpackiemu Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu, który za pośrednictwem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie przekazał nieodpłatnie 30 l alkoholu etylowego skażonego wykorzystanego do przygotowania preparatów do dezynfekcji 
– Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – za przekazanie 2000 szt. maseczek chirurgicznych dla Naszego Szpitala 
– Panu Edwardowi Jarmuziewiczowi Wójtowi  Gminy Adamówka oraz Radzie Gminy Adamówka – za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki
– Panu Marcinowi Jaworskiemu Prezesowi Kamar Sp. z o.z. Sp.k z Rzeszowa 
– Firmie Holzmajster z Łopuszki Wielkiej
– Firmie WiredTeam Druk 3D Wojciech Słysz z Maćkówki
– Akcji „Drukujemy dla Medyków”
– Budinstel Sp. Z O.O. z Przeworska
– NEWKOM EKO Sp. z o.o. z Leżachowa
– Akcji Maseczki z Kańczugi
– Pani Annie Misztal z Wojciechówki 
– Pizzerii Lawenda w Przeworsku, która od ponad miesiąca dostarcza pyszną pizzę dla naszego personelu
– Dyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu za wsparcie i zaangażowanie w akcję zabezpieczenia w środki ochrony osobistej pracowników Naszego Szpitala.
– Pana Daniela Krawca – Wójta Gminy Przeworsk – za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki. 
– Służbom Wojewody Podkarpackiego, które  przekazały do Naszego Szpitala pierwszą partię środków ochrony osobistej. Otrzymaliśmy profesjonalny i wysokiej jakości asortyment:maseczki chirurgiczne włókninowe – 2000 szt., półmaski o klasie filtra FFP2 500 szt., rękawiczki ochronne – 2000 szt., gogle ochronne – 50 szt., płyn do dezynfekcji rąk – 100 l, preparat do dezynfekcji powierzchni – 20 opakowań
– Pana Bogdana Rygiel właściciela PPHU BIT s.c. w Jarosławiu za wsparcie rzeczowe 
związane z walką z koronawirusem i przekazanie oczyszczaczy powietrza wraz z zapasem filtrów 
– Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji “Zbiórka na zakup potrzebnego sprzętu i środków ochrony dla SP ZOZ w Przeworsku”  Na zorganizowanej zrzutce oraz dzięki przekazanym darowiznom od osób prywatnych i firm w sumie zebraliśmy 39 585 zł. 
– Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku za wsparcie finansowe przeznaczone na bieżącą działalność leczniczą związaną z walką z koronawirusem 
– Pana dr Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworsk – za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.
– Firmy SNS Foods Sp. z o. o. z Łodzi – za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego
– AXTONE S.A w Kańczudze – dziękujemy za zaangażowanie w akcję zabezpieczenia w środki ochrony osobistej pracowników Naszego Szpitala. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu tej firmy otrzymaliśmy 30 profesjonalnych przyłbic
– Pana Bogdana Michałka – Prezesa BMM sp. z.o.o. – za wsparcie i zaangażowanie w akcję zabezpieczenia w środki ochrony osobistej pracowników Naszego Szpitala

– Pana Andrzeja Żygadło – Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.
– Pani Grażyny Pieniążek – Wójta Gminy Gać oraz Rady Gminy Gać – za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.
– Pana Ryszarda Jędrucha – Wójta Gminy Tryńcza oraz Rady Gminy Tryńcza -za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł, przeznaczone na zakup sprzętu medycznego służącego do intensywnej terapii i diagnostyki.


Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 🏥 składają serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w akcję szycia maseczek ochronnych dla Naszego Szpitala.


BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow