Dom Seniora już gotowy

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dom Seniora już gotowy

Deklaracje burmistrza o zapewnieniu przeworskim emerytom godziwych warunków do spotkań w gronie rówieśników nabrały realnych wymiarów. Potężna inwestycja przebudowy Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora podzielona została na II etapy, która jeszcze w 2016 r. została poprzedzona pracami projektowymi, opracowaniami dokumentacyjnymi i licznymi pozwoleniami, obwarowanymi wieloma obostrzeniami budowlanymi, sanitarnymi i socjalnymi.

Złożone było także finansowanie przedsięwzięcia, które zamknęło się kwotą 1 211 553,29 zł. W 2018 r. na inwestycję przeznaczono 282 854,13 zł, a w bieżącym roku – 928 699,16 zł, w tym pozyskane przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 300 000 zł. Takie finansowanie inwestycji pozwoliło na zakończenie prac zgodnie z harmonogramem, co oznacza, że Dzienny Dom „Senior+” zostanie otwarty już w styczniu przyszłego roku.

Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany został do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa budynku obejmowała wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowano salę ogólnodostępną oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto wykonano sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania posiłków przywożonych z zewnątrz. Na piętrze budynku zlokalizowano pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienkę. Komunikacja między kondygnacjami odbywać się będzie istniejącą klatką schodową oraz windą osobową. Seniorzy, w otoczeniu budynku, będą mieć do dyspozycji miejsce do rekreacji i odpoczynku, ogródek warzywny oraz grillowisko.

Dzienny Dom „Senior+” umożliwi osobom starszym dzienny pobyt z profesjonalną opieką, wyżywieniem, a także zajęciami m.in. ruchowymi, artystycznymi i edukacyjnymi. W budynku przebywać będzie mogło jednocześnie do 30 seniorów. Opieka nad osobami starszymi w Domu Seniora to dobre wyjście dla rodzin, które opiekują się krewnymi w podeszłym wieku oraz dla samotnych seniorów, którzy nie wymagają pobytu w całodobowej placówce – zaznacza burmistrz Leszek Kisiel.

Dom Seniora zostanie uruchomiony w styczniu 2020 r. Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
– zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk,
– są w wieku 60+,
– są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).

Dzienny Dom Senior+ funkcjonował będzie przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco zakwalifikowanych uczestników.

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ są bezpłatne. Przewiduje się jedynie opłatę za posiłek. Mam ogromną satysfakcję – podkreśla burmistrz Kisiel, – że pomysł na rozwój infrastruktury ukierunkowanej na aktywizację i integrację starszych osób został zrealizowany. Mam nadzieję, że przeworscy seniorzy znajdą tu miejsce do realizacji swoich pasji, aktywnego odpoczynku i opieki.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow