Cykl spotkań profilaktycznych z młodzieżą

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Cykl spotkań profilaktycznych z młodzieżą

Niebezpieczeństwa jakie płyną z sięgania przez młodzież po używki, odpowiedzialność prawna nieletnich, traktowanie zwierząt czy jak należy zachować się podczas spotkania z osobą obcą – to tematy, o których policjanci rozmawiali z uczniami Szkoły Podstawowej w Gaci, Ostrowie oraz Chałupkach. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem.
W związku z nauczaniem hybrydowym i częściowym powrotem uczniów do szkół przeworscy policjanci, z zachowaniem przepisów sanitarnych, prowadzili cykl spotkań z uczniami klas I-VIII w szkołach podstawowych na terenie powiatu przeworskiego.

Takie spotkania w formie online oraz stacjonarnej odbyły się w Szkole Podstawowej w Gaci, Ostrowie w Chałupkach. W trakcie prowadzonych zajęć funkcjonariusze przekazali uczniom informacje na temat odpowiedzialności prawnej za przejawy demoralizacji oraz czyny karalne. Omówili zagadnienia związane ze zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Funkcjonariusze mówili również o zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania. Podawali przykłady ryzykownych zachowań oraz informowali o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Uczniom zostały przypomniane obowiązujące przepisy dotyczące trzymania zwierząt domowych, w tym psów. Policjanci przekazywali również uczniom informacje na temat, jak bezpiecznie postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa.

Dodatkowo pedagogom i uczniom zostały rozdane ulotki informacyjne, pt. „Apel w sprawie trzymania psów” oraz „Bezpieczny Senior”.

M.Cz.

KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow