Burmistrz Leszek Kisiel członkiem Rady Muzeum

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Burmistrz Leszek Kisiel członkiem Rady Muzeum

26 lutego 2021 r. z rąk Starosty Przeworskiego odebrałem akt powołania na członka Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy. Akty odebrali również: mgr inż. Agnieszka Bukowy-Jedynak, dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, kustosz mgr Joanna Błoch, ks. prał. Tadeusz Gramatyka. Członkowie Rady wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym została Pani Agnieszka Bukowy – Jedynak, przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego. Mam ogromną nadzieję, że wraz z pozostałymi członkami rady, będziemy służyć dobrymi wskazówkami i ciekawymi pomysłami oraz przyczyniać się do ciągłego rozwoju przeworskiego muzeum.  
Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny działalności Muzeum, opiniowanie przedkładanych przez dyrektora rocznych planów działalności.
Podczas posiedzenia Rada Muzeum zatwierdziła plan pracy na rok 2021, który jako priorytety  przewiduje m.in.:
➡️przygotowanie programu restytucji muzealiów,
➡️prace inwestycyjne prowadzone w Zespole Pałacowo-Parkowym,
➡️utworzenie Punktu Informacji Turystycznej,
➡️działania edukacyjne,
➡️prowadzenie działań promocyjnych,
➡️realizacja działań związanych z przygotowanie koncepcji utworzenia Działu Sztuki Sakralnej w dawnej Kaplicy domowej Lubomirskich.
W bieżącym roku planuje się także:
➡️projekt rewaloryzacji parku oraz konserwacja, remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oranżerii na działalność wystawienniczo-konferencyjną,
➡️przystąpienie do ostatniego IV etapu od strony północnej pałacu, łącznika i dawnej kaplicy domowej Lubomirskich,
➡️podniesienie standardu i przygotowanie oferty komercyjnej Domku Ogrodnika,
➡️ I etap remontu Muzeum Pożarnictwa – wniosek do MKiDN pn „Przeworsk, zabytkowy budynek (stajnie i powozownia) w Zespole Pałacowo – Parkowym obecnie Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku (pocz. XIX w., rozbudowane po 1869 r.), roboty budowlane 
i konserwatorskie”.

źródło: Fanpage Leszek Kisiel

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow