Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” w ramach Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

8 kwietnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku  odbyło się podpisanie umowy na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” w ramach Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez Starostę Bogusława Urbana, Wicestarostę Jacka Kierepkę przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Kowal oraz wykonawcą inwestycji Arkadiuszem Gagat właścicielem Firmy Handlowej ,,SOLO”  z siedzibą   w Przeworsku . W spotkaniu uczestniczyli  również Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa – Jedynak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Stanisław Mrugała. Po podpisaniu umowy uczestnicy spotkania udali się na teren budowy aby przyjrzeć się lokalizacji planowanych działań.


Powiat Przeworski pozyskał na ten cel środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Celem inwestycji jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska przeznaczonego na realizację zajęć wychowania fizycznego oraz służącego jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego. 


Cieszę się że zostały podjęte decyzje i działania, które przyczynią się do powstania tak ważnego obiektu. To inwestycja mająca znaczenie nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu ale i poprawy jakości życia całej społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że nowe boisko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego i podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów – podkreślił Starosta Przeworski Bogusław Urban.


W ramach inwestycji planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego składającego się z: boisk do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą.  Podstawowe wymiary boiska: szerokość  31,50 m, długość – 44,00 m, powierzchnia  boiska – 1 362,00 m2 , rodzaj nawierzchni – poliuretanowa bezspoinowa.  


Wybudowana infrastruktura będzie bezpieczna, funkcjonalna oraz przyczyni się do poprawy warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego.


Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego przed ogłoszeniem przetargu wynosiła 1 103 546,00 zł, z czego Ministerstwo udzieliło dofinansowania w kwocie nie przekraczalnej 500 000,00 zł. Obecnie po wyborze wykonawcy robót budowlanych całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 698 665,66 zł, z czego Ministerstwo dofinansowuje zadanie w nie więcej niż 46,9 % wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadnia. Prace prowadzone będą od kwietnia do 30 września  br.

Powiat przeworski
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow