„Wesoły Senior”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

„Wesoły Senior”

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku w partnerstwie z Dziennym Domem Senior+ oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje zadanie pod tytułem „Wesoły Senior” z Funduszem Europejskim – Przegląd Twórczości Kabaretowej Dziennych Domów Seniora w Przeworsku, wybranego w ramach Konkursu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”, edycja 2023.
Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022.

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł, Termin realizacji: 18.06.2023 r. (Niedziela)

Celem głównym zadania jest promocja oraz zwiększenie widoczności efektów korzystania z Funduszy Europejskich, poprzez prezentację dobrych praktyk realizowanych w procesie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu miasta Przeworska w ramach projektu RPO WP 2014-2020.

Cel ten będzie realizowany w ramach organizacji wydarzenia kulturalnego oraz promocyjno – integracyjnego jakim jest Przegląd Twórczości Kabaratowej mieszkańców Dziennych Domów Senior+ „Wesoły senior”. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie obiektu „ZAJAZD PASTWENIK” w Przeworsku w dniu 18.06.2023 r. w godzinach od 15:00 do 22:00.

Główną koncepcją wydarzenia, oprócz promocji Funduszy Europejskich jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych oraz możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z Dziennych Domów Seniora. Ponadto ważną inicjatywą wydarzenia jest integracja osób starszych z społecznością lokalną oraz przedstawienie możliwości wsparcia tej grupy społecznej poprzez realizację różnego rodzaju działań w ramach środków pozyskiwanych z Funduszy Eropejskich.

Burmistrz Miasta Przeworska oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Przeworska i okolic do udziału w Przeglądzie Kabaretowym organizowanym przez Dzienny Dom Seniora w Przeworsku.

Źródło: MOPS Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow