Spotkanie policji z młodzieżą

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Spotkanie policji z młodzieżą

Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zagrożenia związane z alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami – to tematy, o których policjanci rozmawiali z uczniami Zespołu Szkół w Kańczudze. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem.

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku, uczniowie Zespołu Szkół w Kańczudze uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Funkcjonariusze posiłkując się prezentacją multimedialną przedstawili, kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Uczniowie dowiedzieli się jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjanci wyjaśnili, co oznacza określenie „czyn karalny”, omawiając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego.

Omówili również zagadnienia profilaktyczne związane ze zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Mówili o zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania.

Spotkanie było bardzo interesujące, poprzedzone nie tylko teorią ale i przykładami z życia. Uczniowie wykazali zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącemu pytania.

Mamy nadzieje, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Źródło: KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow