Pamiętajmy o prawidłowym zabezpieczaniu zwierząt

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Pamiętajmy o prawidłowym zabezpieczaniu zwierząt

Brak ostrożności oraz rozsądku przy trzymaniu psów może być tragiczne w skutkach. Mimo ciągłych apeli ze strony Policji do właścicieli czworonogów, nadal możemy zaobserwować biegające na naszych ulicach psy bez opieki. Nieprzestrzeganie nałożonych obowiązków na właścicieli psów, może skutkować konsekwencjami prawnymi, ale może również wyrządzić szkody w mieniu czy doprowadzić do uszczerbku zdrowia innych osób.

Wakacje to okres odpoczynku, relaksu oraz wyjazdu wielu osób. Ale to również okres, w którym zaobserwować można psy, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci. Do takich interwencji coraz częściej wzywani są funkcjonariusze przeworskiej policji.

W tym tygodniu za pomocą interaktywnej strony internetowej mieszkańcy miejscowości Rozbórz oraz Gniewczyna Łańcucka zgłosili na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o wałęsających się psach bez opieki. Zgłoszenia obecnie są weryfikowane.

Przypominamy, że właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza terenem posesji mogą zostać ukarani mandatem, zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

§1, Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§2. Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie posiadanych czworonogów. Nieruchomość powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Ponadto nieruchomość musi być oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

M.Cz.

KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow