HANDEL LUDŹMI – SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE Z MŁODZIEŻĄ

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

HANDEL LUDŹMI – SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE Z MŁODZIEŻĄ

Jednym z obszarów bezpieczeństwa, monitorowanym przez Policję, jest handel ludźmi, często określany, jako współczesna forma niewolnictwa. Dlatego też, funkcjonariusze przeworskiej jednostki spotkali się z uczniami szkoły średniej, aby omówić główne aspekty związane z handlem „żywym towarem’’, między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń.

Z uwagi na zbliżające się wakacje, podczas których młodzież szkół ponadpodstawowych coraz częściej wyjeżdża za granicę i podejmuje pracę sezonową, przez co może stać się ofiarą handlu ludźmi, przeworscy policjanci prowadzili spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu przeworskiego. Spotkania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

W trakcie spotkań z młodzieżą policjanci omawiali główne aspekty związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Przypomniano, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

W trakcie spotkań młodzież miała też okazję obejrzeć filmy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Fundacji „La Strada”, prezentujące historie osób dotkniętych handlem ludźmi. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Źródło: KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow