DEBATA „BEZPIECZNY SENIOR”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

DEBATA „BEZPIECZNY SENIOR”

„Bezpieczny senior”- to tytuł debaty społecznej zorganizowanej przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo osób starszych, w szczególności zwrócenie uwagi na działania oszustów podszywających się pod policjantów lub osoby najbliższe. Debata odbyła się w Dziennym Domu Seniora „Wigor” w Białobokach.

W Dziennym Domu Seniora „Wigor” w Białobokach odbyła się debata społeczna pn.” Bezpieczny Senior”. Debata skierowana była do osób starszych, a tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W spotkaniu wzięli udział policjanci, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta Przeworska.

Debatę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku nadkom. Mariusz Uberman dziękując przybyłym gościom za zainteresowanie i obecność na spotkaniu.

Jako pierwsza głos zabrała asp. sztab. Justyna Urban. Przedstawiła bardzo ważne informacje, dotyczące form i metod przemocy stosowanej wobec seniorów. Uświadomiła uczestnikom spotkania, jakie rodzaje przemocy wobec osób starszych można najczęściej zauważyć, przybliżyła też zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Wyjaśniła, dlaczego starsi nie mówią o przemocy, nie zgłaszają tego na policję, nie skarżą się nikomu. Podsumowując swoją prelekcję poinformowała, gdzie należy szukać pomocy, do kogo zgłosić się lub zadzwonić.

W dalszej części debaty głos zabrał asp.sztab. Mariusz Czyrny przedstawił najczęściej spotykane metody działania oszustów wykorzystujących najnowsze technologie komputerowe i telekomunikacyjne m.in. spoofing telefoniczny, oszustwa na portalach sprzedażowych, oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta” czy „pracownika instytucji”. Przekazano również informacje o tym, jak należy reagować podczas takich sytuacji, jakich narzędzi używać, by się ustrzec przed tego rodzaju przestępstwami.

Na spotkaniu asp. Rafał Czwakiel poruszył zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczące noszenia odblasków po zmierzchu, omówił rolę dzielnicowego oraz narzędzia pomocnicze służące do kontaktu społeczeństwa z dzielnicowym – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację Moja Komenda, dzięki której łatwo i sprawnie można wyszukać najbliższą jednostkę Policji i połączyć się z właściwym dzielnicowym.

Podsumowując debatę, policjanci podziękowali wszystkim seniorom za przybycie, aktywny udział i cenne uwagi. Podkreślili znaczenie bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów na temat  bezpieczeństwa osób starszych, dodając, że dzięki takim spotkaniom mogą lepiej wsłuchać się w głos i potrzeby starszego pokolenia, po to by zwiększyć seniorom poczucie bezpieczeństwa. Zapewnili, że zgłoszone uwagi i wnioski ukierunkują ich policyjne działania profilaktyczne na przyszłość.

Źródło: KPP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow