Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

4 września br. Starosta Przeworski Bogusław Urban wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Katarzyną Kowal przekazał rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Przeworskiego i Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym prowadzonym przez Fundację „Wzrastanie” w Łopuszce Małej, środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące. Ponadto placówkom opiekuńczo – wychowawczym zostały przekazane środki ochrony do urządzenia w placówkach miejsc izolacji / kwarantanny w przypadku zagrożenia wirusem COVID-19.

W imieniu Fundacji, środki odebrał Przewodniczący Zarządu Fundacji „Wzrastania” Andrzej Dyrda wraz z koordynatorami Domów dla Dzieci w: Łopuszce Małej, Przeworsku, Rakszawie i Dynowie.

Zakup środków ochrony był możliwy dzięki temu, że Powiat Przeworski przystąpił do Projektu Rządowego realizowanego przez MinisterstwoRodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn: „Wsparcie dzieciumieszczonych w pieczy zstępczej w okresie epidemii COVID -19”.

https://www.powiatprzeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow