Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy

3 października br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych w Przeworsku, I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, Zespołem Szkół w Zarzeczu,  Zespołem Szkół w Kańczudze, oraz Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, a także z paniami zrzeszonymi w lokalnych Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu przeworskiego. Celem projektu była promocja tradycji weselnej, obrzędów, zwyczajów, wierzeń i potraw związanych z wielopokoleniową tradycją  organizowania wesel na terenie powiatu przeworskiego.

W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczył Wicestarosta Jerzy Mazur, Katarzyna Ignas p.o. Dyrektor Muzeum w Przeworsku, Marta Piątek- florystka,  Bartosz Kuźniar Prezes Wydawnictwa Edytorial, Tomasz Flak- fotograf, panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu oraz pracownicy Referatu Rozwoju Regionalnego i Zamówień Publicznych.  Wicestarosta Jerzy Mazur podziękował wszystkim uczestnikom spotkania zaangażowanym w realizację projektu i wręczył pamiątkowe dyplomy Kołom Gospodyń Wiejskich, które brały czynny udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach florystyczno – bibułkarskich i kulinarnych. Po części oficjalnej odbyła się promocja publikacji „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego”, która została nieodpłatnie wręczona uczestnikom spotkania. Publikację otrzymała również młodzież ze szkół uczestniczących w realizacji projektu. Promocja wydawnictwa w szkołach odbyła się w dniach 23-27 wrzesień br.

Realizacja poszczególnych etapów projektu niewątpliwie przyczyniła się do zintegrowania lokalnej społeczności, poszerzyła wiedzę na temat wielopokoleniowej tradycji organizowania wesel, tym samym do spostrzegania obrzędów, zwyczajów wierzeń i tradycji jako znaku tożsamości i tradycji związanej z obszarem przeworskim.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow