Ślubowanie w KP PSP Przeworsk

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Ślubowanie w KP PSP Przeworsk

31 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku miało miejsce uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka Tomasza Rybackiego. Po wprowadzeniu sztandaru Zastępca Komendanta Powiatowego powitał nowego ratownika w szeregach Państwowej Straży Pożarnej oraz przypomniał jak ważną i zaszczytną rzeczą jest służba na rzecz PSP. Po tym przemówieniu odbyła się uroczystość ślubowania. Jest to bardzo doniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Jest on postrzegany jako moment pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby.
Podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Opracował: bryg. Tomasz Dzień, KP PSP Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow