Promesy dla powiatu przeworskiego i gmin

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Promesy dla powiatu przeworskiego i gmin

23 września br. Starosta Przeworski Bogusław Urban, z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz i Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztofa Sopla, otrzymał promesy na dofinansowanie przebudowy dwóch dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

– Przebudowa dróg nr P 1578R Jagiełła przez wieś i nr P 1580R Gorliczyna – Wólka Pełkińska,

– Przebudowa dróg powiatowych nr P 1603R Maćkówka – Żurawiczki, nr P 1604R Żurawiczki – Zarzecze, nr P 1605R Urzejowice – Krzeczowice – Siennów.

Kwota dofinansowania to 6 319 442,43 zł.

– Powiat Przeworski jest beneficjentem kwoty ponad 7 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, obecnie rozstrzygniętego naboru, to znaczy, że w gminach – Przeworsk, Tryńcza, Zarzecze przebudowane zostaną drogi, z chodnikami, bezpieczne i nowoczesne. Mieszkańcy będą mogli dojechać do innych miejscowości, do szkoły, do lekarza, do sklepu, do przyjaciół. Inwestycje są podzielone na obecny rok 2019, ale też Rząd usuwa barierę konieczności zakończenia inwestycji w danym roku budżetowym – mówiła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Starosta Przeworski Bogusław Urban podziękował za wsparcie – Otrzymanie dofinansowania w wysokości 80% daje nam ogromne możliwości rozwoju. Dzięki temu możemy składać kolejne wnioski w następnym roku. Bez takiego dofinansowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować dwóch inwestycji, ale na przykład jedną. Ma to zatem dla naszego samorządu ogromne znaczenie. Inwestycje, o których dzisiaj mówimy, są bardzo potrzebne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców – mówił.

Promesy otrzymali także: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec i Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch.

– GMINA PRZEWORSK

– Remont drogi gminnej nr 110835R w miejscowości Mirocin od km 0+018 do km 1+630,5, od km 1+634,5 do km 1+868 i od km 2+838 do km 3+384

– Kwota dofinansowania: 776 062,00 zł.

– GMINA TRYŃCZA

– Remont drogi gminnej R Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła w m. Jagiełła

– Kwota dofinansowania: 406 337,24 zł.

W spotkaniu wraz ze Starostą Przeworskim Bogusławem Urbanem uczestniczyli: Wicestarosta Jerzy Mazur, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow