Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Przeworsk

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Przeworsk

Rada Gminy Przeworsk podczas sesji 19 czerwca br. jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania  finansowego Gminy Przeworsk za rok 2019. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wyrazem uznania i  poparcia dla Włodarza naszej Gminy było jednogłośne głosowanie Radnych "za" wotum zaufania i absolutorium. Wójt Daniel Krawiec podziękował Radzie Gminy za obdarzenie zaufaniem i udzielenie absolutorium.

Realizacja budżetu Gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:

Planowane dochody w wysokości 67 667 803,97 zł wykonano w kwocie 67 510 913,12 zł, co stanowi 99,77% planu.

Planowane wydatki w wysokości 75 316 345,61 zł wykonano w kwocie 67 455 192,27 zł, co stanowi 89,56% planu.

Budżet za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 55 720,85 zł.

Gratulujemy Wójtowi Danielowi Krawcowi udzielenia absolutorium.

http://www.przeworsk.net.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow